E-liquid Electra 2Pack Green Apple 2x10ml

129 
Masha
Kategorie:

ELECTRA Green Apple Objem: 2x10ml ELECTRA Green Appleje oblíbená autentická chuť svěžího zeleného jablka. Dopřejte si váš oblíbený e-liquid ve výhodném balení po dvou za ještě lepší cenu s ELECTRA 2Pack! Náplně do e-cigaret řady ELECTRA je ryze český e-liquid vyráběný vlaboratoři u hlavního města Prahy. Pečlivé testování a přísná výstupní kontrola každé šarže e-liquidu ELECTRA zaručuje stálou chuť a naprosté bezpečí pro uživatele. Každá příchuť vznikla pečlivým testováním a použitá aromata se maximálně přibližují přírodní molekule. Základ kvalitního e-liquidu představuje proplyenglykol a potravinářský glicerin. Následně jsou do e-liquidu přidány aromata vpotravinářské kvalitě a samozřejmě naprosto čistý nikotin. Složení e-liquidů ELECTRA je pravidelně ověřováno vnezávislé laboratoři splatnou akreditací. Za dobu své existence na trhu si našli e-liquidy ELECTRA mnoho spokojených uživatelů jak zřady e-kuřáků, tak náročných vaperů. Optimální poměr PG:VG zajišťuje skvělou produkci kouře a dobrou viskozitu pro použití i vmenších clearomizérech. Samozřejmostí je i plastová lahvička skomfortním kapátkem a uzávěr sdětskou pojistkou. Nákupem e-liquidu řady ELECTRA máte vždy jistotu, že kupujete kvalitní e-liquid. Upozornění: Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky. Zákaz prodeje osobám mladším 18 let. Intenzita nikotinu 0mg: Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008:Směs není klasifikována jako nebezpečná. Intenzita nikotinu 3mg, 6mg, 11mg, 16mg, 18mg a 20mg: Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301 Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H301 – Toxický při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P301+P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P405 – Skladujte uzamčené. P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Značka

Electra

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “E-liquid Electra 2Pack Green Apple 2x10ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!