e-liquid Flavormonks ToBa Nic Salt No. 37 Original 10ml

119 
Masha
Kategorie:

Flavormonks Tobacco Bastards Nic Salt No. 37 Original Objem: 10ml. Originální receptura pod označením No. 37 v sobě ukrývá výraznou chuť tabákových listů s jemným dozvukem pečených ořechů. Společnost Flavormonks je malý rodinný podnik s tradicí, který se více než 80 let specializuje na výrobu vysoce kvalitních koncentrovaných příchutí pro potravinářský průmysl, a to vše řemeslnou cestou. Během desetiletí vývoje tato společnost získala velké množství zkušeností, které nyní zúročila při výrobě aromat a e-liquidů. Výrobek řemeslníka není jen vyroben, je vytvořen. Belgické e-liquidy Flavormonks řady Tobacco Bastards Nic Salt vynikají celou řadou skvělých náplní do elektronických cigaret, které jsou unikátní ve světě. Všechny e-liquidy jsou vyráběné ručně z čerstvých koncentrátů podle nejvyšších norem potravinářské kvality a při výrobě jsou dodržovány nepřísnější postupy (FASFC). Hlavním cílem výrobce je poskytnout náplně v co nejvyšší přírodní kvalitě. Příchutě Flavormonks neobsahují diacetyl, acetoin, acetylpropionyl, alkohol a nejsou žádným způsobem barveny. Jejich barva je čistě přírodního charakteru. Náplně do e-cigaret Flavormonks Tobacco Bastards jsou dostupné ve dvou různých intenzitách nikotinu. Intenzita e-liquidu 20mg je skvělá volba pro silné kuřáky a variantu 10mg můžeme doporučit kuřákům se spotřebou do 20 cigaret denně a kuřáky lehkých cigaret. E-liquidy s nikotinovou solí (Nic Salt) se vyznačují okamžitým účinkem nikotinu v organismu a většině e-kuřáků stačí k nasycení několik potahů. Krystalická forma nikotinu někdy také označovaná jako FreeBase se ostatně nachází i v listech tabáku. Extrakce nikotinu je poměrně složitý proces, při kterém hraje jednu z hlavních rolí zachování neutrálního pH a mezi další přednosti náplní pro e-cigarety na bázi nikotinové soli patří menší spotřeba (odpařují se při nižší teplotě), větší šetrnost k žhavící spirálce a hladký průběh bez obtěžujícího škrábání v krku. Obecně můžeme e-liquidy typu Nic Salt doporučit do všech elektronických cigaret určených ke klasickému MTL šlukování stylem pusa-plíce a kapesních POD zařízení. Není určeno pro DL atomizéry! Každý e-liquid Flavormonks je registrován v systému EU a splňuje nařízení TPD. Upozornění: Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky. Zákaz prodeje osobám mladším 18 let. Obsah nikotinu 10mg, 20mg: Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302+H332; Acute Tox. 3, H311 Signální slovo: Nebezpečí Nebezpečné látky: nicotin benzoát Standardní věty o nebezpečnosti: H311 – Toxický při styku s kůží. H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 – Před použitím si přečtětě údaje na štítku. P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P301+P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P312 – Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P405 – Skladujte uzamčené. P501 – Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Značka

Flavormonks

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “e-liquid Flavormonks ToBa Nic Salt No. 37 Original 10ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!