e-liquid Top Joyetech Desert Ship 10ml

89 
Masha
Kategorie:

Top Joyetech Desert Ship Objem: 10ml Oblíbená tabáková příchuť napodobující známé žluté cigarety. Zbrusu nové Top Joyetech náplně přináší s touto novou řadou lahodné příchutě do každého typu e-cigarety. Receptura, kvalita a jedinečnost příchutí zůstává, ale nově je poměr složek PG/VG nastaven na univerzálních 50/50. Náplně tak mají ideální hustotu pro použití v libovolném atomizéru, či clearomizéru. Můžete je využít s každým zařízením od drobných POD systémů až po subohmové DL atomizéry. Můžete si také povšimnou změny u krabiček a lahviček, které dostali svěží makeover. S Top Joyetech nemůžete šlápnout vedle. SpolečnostJoyetech Flavors & Fragrancesbyla založena vroce 2012 a jejím posláním je vyrábět unikátní příchutěe-liquidů. Díky profesionálnímu týmu sbohatými zkušenostmi zmateřské společnosti Joyetech jsoue-liquidytéto značky skutečnou špičkou voboru. Lahvička obsahuje extra tenké kapátko, díky kterému se Vám bude snadno a rychle plnit jakýkolivclearomizér. E-liquidy Top Joyetech jsou vyráběny ze surovin potravinářské a farmaceutické kvality a splňují veškeré certifikáty pro USA a EU a splňuje nařízení TPD. Upozornění: Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky. Zákaz prodeje osobám mladším 18 let. Obsah nikotinu 0mg: Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Směs není klasifikována jako nebezpečná. Obsah nikotinu: 3mg, 6mg, 11mg, 16mg: Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008:Směs je klasifikována jako nebezpečná. Acute Tox. 4, H302 Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H302 – Zdraví škodlivý při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301+P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P405 – Skladujte uzamčené. P501 – Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Značka

Joyetech

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “e-liquid Top Joyetech Desert Ship 10ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!