e-liquid Juice Sauz SALT Over The Border El Morado 10ml

99 
Masha
Kategorie:

Juice Sauz SALT Over The Border El Morado Ponořte se do víru černého rybízu, anýzu, sladkých ostružin a mentolu! Náplně do elektronických cigaret Over The Border SALT od britského výrobce Juice Sauz LTD představují výsledek mnohaletých zkušeností s výrobou e-liquidů a patří mezi nejlepší Nic Salt e-liquidy s nikotinem na bázi nikotinového soli. E-liquidy Juice Sauz Over The Border SALT disponují mnohem nižším PH a vyznačují se rychlejší vstřebatelností bez dráždivého pocitu v krku. Mějte na paměti, že e-liquidy s nikotinovou solí jsou určeny především do MTL šlukovacích e-cigaret a moderních POD systémů. E-liquidy Over The Border disponují poměrem 40PG / 60VG a jsou baleny v elegantní krabičce. Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301 Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H301 – Toxický při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P301+P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P405 – Skladujte uzamčené. P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Značka

Juice Sauz

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “e-liquid Juice Sauz SALT Over The Border El Morado 10ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!