e-liquid Juice Sauz SALT Mango Passion 10ml

125 
Masha
Kategorie:

Juice Sauz SALT Mango Passion Objem:10ml. Mango Passion je osvěžující směs marakuji a manga. Náplně do elektronických cigaret typu Nic Salt se od běžných e-liquidů liší mnohem nižším PH a především nikotinovou sůl, která zaručuje rychlejší vstřebání bez dráždivého pocitu při vapování. Nikotinová sůl se vyskytuje například také vtabákových listech, proto používání e-liquidů typu Nic Salt přináší mnohem bližší alternativu kběžným cigaretám. Mezi další výhodu patří mnohem rychlejší proces odpařování při nižších teplotách oproti klasickým e-liquidům, čímž se prodlužuje životnost jak spirálky, tak vaty ve-cigaretě. E-liquidy Juice Sauz Nic Salt jsou určeny především pro MTL styl vapování pusa-plíce a nejvíce je oceníte vzařízeních typu POD a klasických elektronických cigaretách. Ačkoliv obsahují 20mg nikotinu na každý mililitr, nemusíte mít obavu zpřílišného škrábání vkrku. Na základě vlastních zkušeností můžeme směle popsat NicSalt liquidy jako mnohem hladší a příjemnější alternativu než klasické liquidy snižším obsahem nikotinu. Britské e-liquidy Juice Sauz představují výsledek dlouholetých zkušeností a ladění chutí. Vsoučasnosti tvoří jedny znejlepších náplní na poli nikotinových solí. Poměr 50PG a 50VG se skvěle hodí do všech MTL atomizérů. Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301 Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H301 – Toxický při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P267 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P301+P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P405 – Skladujte uzamčené. P501 – Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Značka

Juice Sauz

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “e-liquid Juice Sauz SALT Mango Passion 10ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!