e-liquid EMPORIO Pinky 10ml

89 
Masha
Kategorie:

EMPORIO Basic Line Pinky Objem: 10ml. Mix růžového grapefruitu, maliny, jahody a citrusů. Osvěžující pocit podtrhuje jemný “cooling”. E-liquidy EMPRORIO představují sloučení znalostí a technologických procesů českého výrobce náplní do elektronických cigaret Imperia. Kvalita e-liquidů EMPORIO je daná vstupními surovinami pro výrobu, dodržením standardních výrobních procesů podle ISO 9001, ale i v neposlední řadě správným technologickým postupem při výrobě. Exkluzivní design balení e-liquidů EMPORIO dodá nádech luxusu ještě před samotným ochutnáním. Všechny e-liquidy EMPORIO procházejí procesem zrání, který trvá 3 až 40 dní podle typu produktu. Výrobky EMPORIO jsou testované podle francouzské normy AFNOR: NF ISO 4387, XP D90-300-2 a XP D90-300-3. Každý e-liquid EMPORIO je registrován v systému EU a splňuje nařízení TPD. Upozornění: Zákaz prodeje osobám mladším 18 let. Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Aquatic Chronic 3, H412 Standardní věty o nebezpečnosti: H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Značka

Imperia

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “e-liquid EMPORIO Pinky 10ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!