e-liquid EMPORIO Nic Salt Cannoli 10ml

99 
Masha
Kategorie:

EMPORIO Nic Salt Cannoli Objem: 10ml. Trubička ze sladkého těsta plněná vanilkovým krémem. Nejnovější řada e-liquidů EMPORIO na bázi nikotinové soli (Nic Salt) představuje skvělou volbu pro všechna zařízení typu POD a MTL atomizéry. NicSalt se vyznačuje především mnohem rychlejším vstřebáním nikotinu a jemným, ale citelným HITem. Další nespornou výhodou nikotinových solí je mnohem lepší odpařování při nižší teplotě spirálky a delší životnost žhavícího tělíska. Není určeno pro DL atomizéry! E-liquidy EMPRORIO představují sloučení znalostí a technologických procesů českého výrobce náplní do elektronických cigaret Imperia. Kvalita e-liquidů EMPORIO je daná vstupními surovinami pro výrobu, dodržením standardních výrobních procesů podle ISO 9001, ale i v neposlední řadě správným technologickým postupem při výrobě. Exkluzivní design balení e-liquidů EMPORIO dodá nádech luxusu ještě před samotným ochutnáním. Všechny e-liquidy EMPORIO procházejí procesem zrání, který trvá 3 až 40 dní podle typu produktu. Výrobky EMPORIO jsou testované podle francouzské normy AFNOR: NF ISO 4387, XP D90-300-2 a XP D90-300-3. Každý e-liquid EMPORIO je registrován v systému EU a splňuje nařízení TPD. Upozornění: Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky. Zákaz prodeje osobám mladším 18 let. Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302+H312+H332 Signální slovo: Varování Nebezpečné látky: nikotin, soli, isomáselná kyselina Standardní věty o nebezpečnosti: H302 + H312 + H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějtepo ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P321 – Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Značka

Imperia

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “e-liquid EMPORIO Nic Salt Cannoli 10ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!